Vi på Flying Tiger Copenhagen anser att ansvarsfull praxis när vi bedriver vår verksamhet är nyckeln till framgång för vårt företag och för att vårt varumärke ska växa. Vi vill att våra kunder ska vara säkra på att när de köper en produkt från Flying Tiger Copenhagen så har den tillverkats med respekt för etiska, miljö- och sociala standarder och är säker att använda.

Vårt ramverk Ansvar är inriktat på fem områden:

- Produkter: Vi arbetar för att säkerställa att våra produkter är säkra och har tillverkats under anständiga och rättvisa arbetsvillkor. Våra program Produktöverensstämmelse och Ansvarsfull anskaffning faller inom detta område..

- Människor: Vi är fast beslutna att erbjuda våra anställda i butiker, på lager och på huvudkontoret en fantastisk, skiftande och engagerande arbetsplats, med trygga och rättvisa arbetsvillkor och lika möjligheter för alla.

- Planeten: Vår planet står inför miljörelaterade utmaningar som kräver att alla samhällets medlemmar agerar. Vi är fast beslutna att minimera vårt avtryck på miljön och riktar därför in våra ansträngningar på två plan: 1) leverantörskedjan och 2) de egna butikerna.

- Partnerskap: Vi har alltid varit starkt engagerade i välgörande verksamhet och vi är partner med en rad olika organisationer för att ge stöd till människor som behöver det och att bidra till de lokala samhällen där vi finns.

- Policy: För att säkerställa att vi ständigt agerar i riktning mot vårt engagemang för Ansvar och för att vägleda vårt beslutsfattande, har vi tagit fram ett antal policy. Alla våra policy har godkänts av ledningen och är föremål för årliga granskningar.

Du kan läsa mer om vårt engagemang för Ansvar här.