Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor vi får.

Hållbarhet

Har ni några miljövänliga produkter? 
Ja, vi har massor av miljövänliga produkter! Vi håller alltid utkik efter miljövänliga alternativ där det är praktiskt möjligt. Här är några exempel på våra miljövänliga initiativ: 

FSC – Alla våra pappersprodukter och de flesta av våra träprodukter kommer från hållbart skogsbruk. Bland annat har våra anteckningsböcker, servetter och flertalet av våra engångsserviser trämärkningen FSC på sina förpackningar, så det blir enklare för dig som konsument att göra ett medvetet val. 

Återvinningsmaterial – Vi använder återvinningsmaterial när det låter sig göras. Många av våra produkter är tillverkade av trä, tång, vetestrå och bambu – återvinningsmaterial som framställs av naturresurser.

Rostfritt stål – Det här är ett mycket hållbart och helt återvinningsbart material som vi tycker om. Det är lätt att smälta om och kan återanvändas i det oändliga utan att kvaliteten försämras. Därför är rostfritt stål ett miljövänligt material med lång hållbarhet. I vårt kökssortiment hittar du många produkter av rostfritt stål. 

Återvinningsglas – Ett material på frammarsch som faktiskt kräver lägre smälttemperatur än nytt glas, vilket minskar koldioxidutsläppen. Varje gång vi återvinner något undviker vi avfall och gör något bra för vår planet. Vårt kökssortiment innehåller en servis tillverkad av återvinningsglas.  

Varför säljer ni produkter av plast?
Plast är ett fantastiskt material på många sätt. Det är hållbart, lätt och kan användas till många olika saker. Vi använder plast när det är ett bättre alternativ än andra material. Men vi är medvetna om att vissa sorters plast är problematiska. Därför vill vi dra ner på mängden plast i våra produkter och förpackningar. Just nu undersöker vi möjligheten att märka våra produkter med återvinningskategorier så att det blir lättare att sopsortera dem.

Sa vi förresten att vi har avlagt ett plastlöfte? I och med vårt samarbete med den danska miljöorganisationen Plastic Change har vi förpliktat oss att minimera vår användning av plast och öka återanvändning och återvinning.

Varför säljer ni plastsugrör?
Under 2020 slutar vi sälja plastsugrör och andra engångsartiklar av plast.  Det omfattar tallrikar, ballonger, bestick och bomullspinnar med plaströr. Om du hittar plastsugrör i våra butiker var det länge sedan de tillverkades. Vi har valt att fortsätt sälja dem eftersom alternativet är att slänga dem. Och det tycker vi är slöseri med resurser.  Det är trots allt bättre att använda dem en enda gång än att inte använda dem alls.

Visste du förresten att vi har fyra olika sorters återvinningssugrör? De är gjorda av bambu, glas, silikon och rostfritt stål.

Varför säljer ni plastpåsar?
Alla våra plastpåsar består till 80 % av återvinningsplast och är 100 % återanvändbara. Genom att använda återvinningsplast hjälper vi till att göra så att plastavfall kommer till användning. Påsar kan tillverkas av många olika material, t.ex. plast, textil och papper. Alla material har sina för- och nackdelar. Pappers- och bomullspåsar görs av naturresurser, men framställningen kräver massor av energi och vatten. Plastpåsar är väldigt lätta och kräver inte mycket energi att producera. Vi jobbar ständigt på att göra våra påsar så miljövänliga som möjligt.

Nämnde vi att vi tar en liten avgift för varje plastpåse?  Det är ännu en god anledning att ta med sig sin egen återanvändbara påse.

Varför säljer ni inte bioplast eller biologiskt nedbrytbar plast? 
Bioplast är plastmaterial som tillverkas med hjälp av olja från förnybara källor, som till exempel sockerrör. Det kan verka som ett miljövänligt alternativ, men bioplast är långt ifrån perfekt. När man odlar sockerrör för att göra plastprodukter använder man odlingsbar mark som man skulle kunna odla mat på istället. Dessutom kan det ofta vara svårt att veta hur bioplast ska kasseras. När det gäller biologiskt nedbrytbar plast finns det många olika sorter, och i de flesta fall kan de bara komposteras under mycket särskilda förutsättningar. Bara några få industriella avfallsanläggningar har de förutsättningarna. Det gör att bioplast ofta hanteras felaktigt i avfallssystemet. Därför har vi bestämt oss för att fasa ut bioplast och undvika biologiskt nedbrytbar plast. 

Produktöverensstämmelse

Testar ni era varor?
Ja, våra varor utvärderas och testas grundligt innan de landar i våra butiker. Våra interna Product Compliance-experter i Danmark går igenom materiallistan som visar vad varan är framställd av. Utifrån materialsammansättning och produkttyp avgör de sedan vilka tester och vilken dokumentation som behövs. Leksaker för barn under 3 år och produkter som slime, färg och modellera testar vi till exempel flera gånger under produktionen och alltid i ett oberoende tredjepartslaboratorium.

Är era leksaker säkra?
Ja, våra leksaker är säkra. Vi vill inspirera barn till att utforska världen och ha roligt. Samtidigt är det viktigt för oss att du som kund känner dig trygg när ditt barn leker med våra produkter. Våra Product Compliance-experter utvärderar våra leksaksprodukter grundligt och ser till att de blir korrekt testade enligt dansk och europeisk lagstiftning.

Först utvärderar vi leksakens design för att försäkra oss om att formen och storleken inte utgör en risk. Sedan undersöker vi leksakens materialsammansättning så att den inte innehåller några farliga ämnen eller kemikalier. Vi utför också en åldersbedömning av leksaken. Om produkten riktar sig till barn under 3 år skärps kraven betydligt. Då undersöker vi bland annat om leksaken innehåller smådelar, långa snören eller utgör en kvävningsrisk.

När våra Product Compliance-experter har utvärderat leksaksprodukten testas den i ett oberoende tredjepartslaboratorium. Där testas den enligt europeiska direktiv för leksaker.

Du kan läsa mer om det här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0048&from=EN

Leksaksmärkning
Alla våra leksaker är CE-märkta. Märkningen är en garanti för att leksaken uppfyller en rad hälso-, säkerhets- och miljökrav. Enligt europeisk lagstiftning ska alla leksaker vara CE-märkta.

Alla våra leksaksprodukter har en åldersrekommendation som du bör följa. Det är din garanti för att leksaken lämpar sig för barnets ålder, förmågor och färdigheter. Vi rekommenderar också att du läser varningarna på produkten och håller ett extra öga på varningssymbolen ”under 3 år” som finns på leksaker som är designade för barn som är yngre än så. 

Vi använder cookies för att samla användbar information om hur vår hemsida används, så att vi kan förbättra vår hemsida. Vi tillåter också att en tredje part använder cookies för att föra statistik över besöken på vår hemsida. Om du fortsätter att använda denna hemsida accepterar du vår användning av cookies. Mer information om hur vi använder cookies och en beskrivning över hur du undviker cookies på vår hemsida finns att tillgå här