TÄVLINGSVILLKOR FÖR STORE RUN

Tävlingen arrangeras av TZ-Shops Sweden AB, Södergatan 16, 211 34 Malmö, org. nr. 556753-0539 (”Bolaget”).


Tävlingsperiod

19.03.2019 – 26.03.2019


Vinst

Vinsten består av att vinnaren får delta i en Store Run i Bolagets butik Flying Tiger Copenhagen Kongahälla med adress Marstrandsvägen 9, 442 47 Kungälv (”Butiken”). Store Run består av att vinnaren ska samla på sig så många produkter som möjligt under 60 sekunder. Under förutsättning att vinnaren passerar angiven mållinje inom 60 sekunder och i övrigt agerar i enlighet med instruktioner för Store Run angivna i tävlingsvillkoren och/eller av Bolaget på plats i Butiken vinner vinnaren produkterna i målzonen.


Villkor för deltagande

 1. Deltagare i tävlingen får inte vara anställd av TZ-shops Sweden AB (”Bolaget”) eller annat bolag ingående i koncernen.

 2. Deltagare i tävlingen ska vara över 18 år.

 3. Deltagare i tävlingen står för eventuella rese- och logikostnader förknippade med deltagande i tävlingen.

 4. För att delta i tävlingen ska du följa @FlyingTigerSe, lägga upp en egen bild på din Instragramprofil och tagga oss, samt i bildtexten lämna en motivering till varför du ska vinna senast den 26 mars 2019, kl. 12.00. För att delta i tävlingen krävs således att du har en öppen Instagramprofil och att tävlingsbidraget följer Instagrams regler för publicering och innehåll/språk.

 5. Deltagare i tävlingen får endast skicka in ett tävlingsbidrag.

 6. Vinnaren kommer att utses av en jury bestående av tre representanter från Bolaget. Juryns beslut går inte att överklaga.

 7. Vinnare underrättas genom privat meddelande på Instagram den 26 mars 2019 och vinnande bidrag kommer att offentliggöras den 28 mars 2019, kl. 17.00 i Butiken. Vinnaren åtar sig, för att vara berättigad till vinsten, att vara tillgänglig för att delta i Store Run vid aktuell tidpunkt.

 8. För det fall vinnaren inte är tillgänglig att delta i Store Run förbehåller sig Bolaget rätten att utse en alternativ vinnare av de deltagare som kommit på 2:a – 4:e plats.

 9. Vinst kan ej överlåtas eller bytas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 10. Produkter ingående i vinsten omfattas inte av Bolagets sedvanliga regler för öppet köp. För fel i produkterna ansvarar Bolaget i enlighet med Konsumentköplagen.

 11. Vinnaren ska ersätta Bolaget för eventuella skador som vinnaren av uppsåt eller oaktsamhet orsakar på Bolagets produkter eller Butiken under Store Run, med undantag för produkter som vinnaren lagt i kundvagnen och därför tillfaller vinnaren.

 12. Vinnaren åtar sig att bära kläder/accessoarer som anvisas och tillhandahålls av Bolaget under genomförandet av Store Run.

 13. Under genomförandet av Store Run får vinnaren endast plocka produkter och inte t.ex. presentkort och får inte ösa ner varor i kundkorgen.

 14. Bolaget förbehåller sig rätten att (a) filma och intervjua vinnaren under och i samband med Store Run (b) fritt använda filmen, vinnarens namn och vinnarens tävlingsbidrag i marknadsföringssyfte och i Bolagets och dess koncernbolags/samarbetspartners sociala medier.

 15. Bolaget tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka deltagande i tävlingen eller dess slutresultat.

 16. Vinnaren deltar i Store Run på egen risk och Bolaget kan inte hållas ansvarig för eventuella uppkomna skador i samband med detta.

 17. Bolaget förbehåller sig rätten att (1) diskvalificera deltagare som agerar i strid med tävlingsvillkoren och (2) utesluta produkter från vinsten för det fall vinnaren har agerat i strid med instruktioner för Store Run angivna i tävlingsvillkoren och/eller av Bolaget på plats i Butiken.

 18. Deltagare godkänner samtliga tävlingsvillkor genom att delta i tävlingen.


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingen kommer uteslutande att behandlas av Bolaget som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i den aktuella tävlingen. Uppgifterna kommer bara vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften.

Du har rätt att en gång per kalenderår få gratis besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du också rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

För att göra något av ovanstående eller för andra frågor rörande personuppgiftshantering och gällande personuppgiftslagstiftning, kontakta Bolaget på kundservice.se@flyingtiger.com, märk mailet med Store Run.

Besök vårt kreativa galleri

Bli inspirerad av vår vilda sida. Kolla in vår Instagram @flyingtiger
Tillbaka till början
Vi använder cookies för att samla användbar information om hur vår hemsida används, så att vi kan förbättra vår hemsida. Vi tillåter också att en tredje part använder cookies för att föra statistik över besöken på vår hemsida. Om du fortsätter att använda denna hemsida accepterar du vår användning av cookies. Mer information om hur vi använder cookies och en beskrivning över hur du undviker cookies på vår hemsida finns att tillgå här