Produktåterkallelse

Flying Tiger Copenhagen tillkännager återkallelse av:

Flying Tiger Copenhagen strävar ständigt efter att upprätthålla och förbättra säkerheten hos våra produkter och att säkerställa att våra kunder känner sig trygga när de köper våra produkter. Om du har frågor om återkallelsen kan du kontakta Flying Tiger Copenhagen via vår webbplats genom att kontakta oss här.

Se instruktioner til Virtual Reality här

Oktober 2019

Återkallad produkt: Krokodillusstake. Art.nr. 3017653. Såld under september och oktober 2019.

Problem: Produkten kan fatta fyr när ljuset brinner ned.

Åtgärd: Konsumenter uppmanas att omgående sluta använda produkten. Konsumenter uppmanas att återlämna ljusstaket till närmaste Flying Tiger Copenhagenbutik för full återbetalning.

Det är viktigt för oss att våra kunder litar på kvaliteten och säkerheten hos våra produkter. Följaktligen reagerar vi så snabbt som möjligt när vi upptäcker produkter som inte är säkra eller överensstämmer med lagbestämmelserna.

September 2019

Återkallad produkt: 3013272 Tea good night tea 70g. Lot no.: L2002191 Good Night Herbal Tea 70g. Bäst före: 19.02.2021

Anledning: Högre än acceptabelt innehåll av Pyrrolizidinalkaloider (PA) har hittats i produkten. "Pyrrolizidinalkaloider (PA) är sekundära metaboliter som produceras av många växter över hela världen som en försvarsmekanism mot växtätare. Mängden PA i växter varierar avsevärt beroende på växtarter, del av växt, klimat etc. Melissae folium te var identifierade som en betydande källa till PA."

Risk: Intag av te med högt innehåll av Pyrrolizidinalkaloider under en längre period misstänks ha orsakat leverskador och cancerframkallande egenskaper.

Råd för konsumenter: Danska och veterinärmedicinska myndigheten råder konsumenterna att återlämna produkten till butiken där den köpts eller att kasta produkten.

Det är viktigt för oss att våra kunder litar på kvaliteten och säkerheten i av våra produkter. Som följd på detta problem reagerar vi så fort vi upptäcker att produkter inte följer rådande lagkrav.

Mars 2019

Återkallad produkt: Magnetiskt tågset i trä, artikelnummer 3010874, batch 211693, såld sedan november 2018. 

Problem: Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävningsrisk för barn.  

Incidenter: Inga rapporterade. Åtgärden är i förebyggande syfte. 

Åtgärd: Kunder ska sluta använda denna produkt omedelbart och förvara den utom räckhåll för barn. 
Kunder uppmanas att returnera produkten till närmaste Flying Tiger Copenhagen butik för full återbetalning.

Det är viktigt för oss att våra kunder litar på kvaliteten och säkerheten i av våra produkter. Som följd på detta problem reagerar vi så fort vi upptäcker att produkter inte följer rådande lagkrav.

Mouth Whistle - Item 2600233

Juni 2018

Återkallad produkt: Light clay 5 mix, artikelnummer 1450921, såld sedan oktober 2016.

Detaljer: Produkten följer inte rådande lagkrav. Som en följd på detta har vi valt att återkalla och sluta sälja produkten.

Olyckor: Inga rapporterade. Åtgärden är i förebyggande syfte.

Uppföljning: Kunder uppmanas att returnera produkten till närmaste Flying Tiger Copenhagen butik för full återbetalning.

Det är viktigt för oss att våra kunder litar på kvaliteten och säkerheten i av våra produkter. Som följd på detta problem reagerar vi så fort vi upptäcker att produkter inte följer rådande lagkrav.

Mouth Whistle - Item 2600233

Maj 2016

Återkallad produkt: Visselpipa, artikelnummer 2600226, batchnummer 79468, såld sedan november 2015.

Risk: På vissa modeller fann vi att leksakens ljudenhet kan lossna om man drar eller försöker plocka ut den, denna del är liten.  Om den lilla ljudenheten används för sig själv, kan den vid sväljning orsaka kvävning.

Incidenter: Inga rapporterade. Detta är en förebyggande åtgärd.

Åtgärd: Konsumenter uppmanas att återlämna leksaken till deras närmaste Flying Tiger Copenhagen butik för full återbetalning.

Mouth Whistle - Item 2600233

Mars 2016

Återkallad produkt: Twist and Lock Blocks, artikelnummer 1701354, batchnummer 80851, såld sedan november 2015.

Risk: På några av modellerna kan blocken lösgöras och orsaka risk för kvävning.

Incidenter: Inga rapporterade.

Åtgärd: Konsumenter uppmanas att återlämna leksaken till deras närmaste Flying Tiger Copenhagen butik för full återbetalning.

Mouth Whistle - Item 2600233

Mars 2016

Återkallad produkt: Twist and Lock djur: Giraff, artikelnummer 1701493, batchnummer 79445, såld sedan oktober 2015. 

Risk: På några av modellerna kan öronen falla av och orsaka risk för kvävning.

Incidenter: Inga rapporterade.

Åtgärd: Konsumenter uppmanas att återlämna leksaken till deras närmaste Flying Tiger Copenhagen butik för full återbetalning.

Mouth Whistle - Item 2600233

Maj 2015

Återkallad produkt: Flexi robot, artikelnummer 1701300, batchnummer 73722, såld sedan november 2014. 

Risk: På vissa modeller fann vi att leksakens öron kan lossna om de dras eller plockas bort och blir då en liten del. Om ett litet öra då används självt kan det vid sväljning orsaka kvävningsrisk.

Incidenter: Inga rapporterade. Detta är en förebyggande åtgärd.

Åtgärd: Konsumenter uppmanas att återlämna leksaken till deras närmaste Flying Tiger Copenhagen butik för full återbetalning.

Mouth Whistle - Item 2600233

December 2014

Återkallad produkt: Chokladfondueset, artikelnummer 1600769, batchnummer 74029

Risk: I en sats av fonduesatser hittade vi högre nivåer av krom i de medföljande gafflarna.

Incidenter: Inga rapporterade. Detta är en förebyggande åtgärd.

Åtgärd: Konsumenter uppmanas att återlämna chokladfondueset till deras närmaste Flying Tiger Copenhagen butik för full återbetalning.

Mouth Whistle - Item 2600233

December 2014

Återkallad produkt: Ljuslykta, artikelnummer 1002960 och 1002961, båda storlekarna. 

Risk: Det har misstänkts att ljuslyktorna i form av äpplen utgör en risk för brand vid användning av större värmeljus.

Incidenter: En kund rapporterade att ljuslyktan var brandfarlig.

Åtgärd: Konsumenter uppmanas att återlämna ljuslykta till deras närmaste Flying Tiger Copenhagen butik för full återbetalning.

Mouth Whistle - Item 2600233

Januari 2014

Återkallad produkt: Espressobryggare, artikelnummer 1602352, batchnummer 68310, såld sedan 2013. 

Risk: Det finns otillräckliga rengöringsanvisningar för produkten om rengöring av säkerhetsventilen. Att inte rengöra produktens säkerhetsventil efter kontinuerlig användning medför risk för explosion under uppvärmning.

Incidenter: Kunderna har rapporterat att kaffebryggaren exploderade vid uppvärmning.

Åtgärd: Konsumenter uppmanas att återlämna espressobryggare till deras närmaste Flying Tiger Copenhagen butik för full återbetalning.

Vi använder cookies för att samla användbar information om hur vår hemsida används, så att vi kan förbättra vår hemsida. Vi tillåter också att en tredje part använder cookies för att föra statistik över besöken på vår hemsida. Om du fortsätter att använda denna hemsida accepterar du vår användning av cookies. Mer information om hur vi använder cookies och en beskrivning över hur du undviker cookies på vår hemsida finns att tillgå här